Henk Haring

Henk Haring

Werken op het snijvlak van beroepsonderwijs, bedrijfsleven en internationale ontwikkeling is mijn expertise en passie. Ontwikkeling is wat mij boeit en bindt!

Ik ben doctorandus in de Sociale Geografie en veel ervaring met onderzoek van onderwijs en arbeidsmarkt, beleidsadvisering, project- en stafmanagement, fondsenwerving en subsidies, en het opzetten en managen van internationale programma’s en partnerschappen voor beroepsonderwijs en ontwikkelingsprojecten. Daarbij werk ik graag en goed samen met collega professionals, coördinatoren, managers, studenten en docenten.

Na 16 jaar gewerkt te hebben als arbeidsmarktonderzoeker, beleidsadviseur en afdelingshoofd in het beroepsonderwijs nam ik in 2001 het initiatief voor “Ex-change The profit of learning”. Dit is een internationaal stageprogramma voor MBO, HBO en WO studenten, met als nevendoelstelling het bijdragen aan capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden. In 14 jaar werden via Ex-change 700 NL studenten geplaatst in ontwikkelingsprojecten in Afrika.

Met HA Horizon integreer ik mijn expertise en ambities naar een derde fase in mijn loopbaan; advies en consultancy gericht op internationalisering en ontwikkeling via beroepsonderwijs en arbeidsmarkt.