Sagres Portugal

Visie

Internationale uitwisseling en samenwerking verbreedt je horizon en vergroot je perspectieven. Inzicht in samenhang, ruimte en mogelijkheden maakt ontwikkeling meer duurzaam. HA Horizon werkt daarom vanuit een Holistisch Perspectief, en heeft in haar aanpak aandacht voor zowel;

  • sociale, economische, ecologische, en culturele aspecten
  • lokale, regionale, nationale en internationale kaders
  • persoonlijke, organisatorische en maatschappelijke ontwikkeling

Missie van HA Horizon is het leveren van consultancy, advies en support, gericht op verdere internationalisering van beroepsonderwijs en bedrijfsleven. HA Horizon werkt voor onderwijsinstellingen, studenten, stage- en ontwikkelingsorganisaties, bedrijven en andere instellingen en belanghebbenden.